Pohoda Let

KOVOOBRBN DVOK - netkatalog.czKovoobrbn a obrbn kov - netkatalog.cz

Právní doložka

 

V případě, že navštěvujete, prohlížíte, objednáváte nebo jinak používáte internetový obchod na adrese www.pohodalet.cz, souhlasíte bezvýhradně s níže uvedenými Podmínkami používání.

1. Podmínky užívání webových stránek

Tato část informuje o podmínkách, možnostech a omezeních, týkajících se užívání webových stránek www.pohodalet.cz a služeb, na těchto stránkách nabízených. Tyto podmínky jsou podstatnou součástí závazného smluvního vztahu, který vzniká mezi kupujícím (Vámi), na straně jedné, a prodávajícím (www.pohodalet.cz), na straně druhé, při uskutečnění objednávky. Prosím, přečtěte si tyto podmínky pečlivě. Užíváním těchto stránek, příp. učiněním objednávky na těchto stránkách zároveň potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli, rozumíte jim a souhlasíte s tím, že jste jimi zároveň vázáni. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo kdykoliv tyto podmínky měnit.

2. Ochrana osobních dat

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě těchto citlivých údajů a naprosto respektujeme soukromí zákazníka. Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Tudíž ani naši dodavatelé nemají možnost od nás Vaše data získat a oslovovat Vás vlastními „letákovými“ akcemi. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem.

3. Copyright

Tyto stránky jsou vlastněny a provozovány fyzickou osobou: Jan Dvořák, IČ: 60668181, DIČ: CZ7203173824. Obsah těchto stránek nemůže být použit za žádným jiným účelem, než za účelem nakupování zboží na těchto stránkách. Žádné materiály z těchto stránek nesmí být zkopírovány, dále rozmnožovány, přenášeny, upravovány či distribuovány v jakékoliv formě bez předešlého písemného souhlasu provozovatele tohoto internetového obchodu.

Neoprávněné použití materiálů, vyskytujících se na těchto stránkách, může být chápáno jako porušení zákona a může mít za následek trestní, příp. občanské řízení.

4. Omezení odpovědnosti za prodávané zboží

Na veškeré zboží, prodávané v internetovém obchodě www.pohodalet.cz, se vztahuje 14-ti denní záruka vrácení zboží bez udání důvodu. Na veškeré zboží se vztahuje taktéž záruka za vady. Délka záruční doby je různá v závislosti na druhu zboží a na podmínkách jednotlivých výrobců. Délka záruční doby je vždy uvedena na záručním listu, který je součástí dodávky zboží. Na veškeré zboží tedy vždy poskytuje záruku výrobce, nikoliv provozovatel obchodu Jan Dvořák (dále jen prodejce) a tudíž nese odpovědnost pouze a výhradně za cenu zboží, prodávaného v internetovém obchodě www.pohodalet.cz , s výjimkou odpovědnosti, vyplývající ze zákona.

5. Omezení odpovědnosti za obsah webových stránek

Přesto, že se vždy v maximální míře snažíme uveřejnit na našich stránkách co možná nejpřesnější a úplné informace o prodávaném zboží, mohou některé texty obsahovat chyby či nepřesnosti, vyplývající z nepřesných informací, přebíraných od třetích stran. Provozovatel tohoto internetového obchodu ani její zaměstnanci proto neposkytují žádnou záruku přesnosti či úplnosti uveřejněných informací o jednotlivých produktech a nenesou tedy odpovědnost za případné škody, způsobené použitím těchto informací.

V případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem vinou typografické chyby, chyby při stanovení ceny, příp. chyby v popisu výrobku, přebraného od třetí strany, prodejce má právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku výrobku s nesprávně uvedenou cenou, a to i po potvrzení zaměstnancem společnosti a . má právo odmítnout či zrušit takovouto objednávku i v případě, že zákazník zaslal peníze za tento výrobek předem na účet prodejce. V takovém případě prodejce zašle tyto peníze okamžitě zpět na účet kupujícího nebo formou složenky. Obrázky mohou nést ilustrativní charakter.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky